Πόνοι Περιόδου-Ρεφλεξολογία vs Ibuprofen

Πόνοι Περιόδου: Ρεφλεξολογία ή Ibuprofen;

Τίτλος: Συγκρίνοντας τις επιδράσεις μεθόδων ρεφλεξολογίας και χορήγησης Ibuprofen στη δυσμηνόρροια σε φοιτήτριες του Isfahan University of Medical Sciences
Δημοσιεύτηκε: Iran J Nurs Midwifery Res. 2010 Dec; 15(Suppl1): 371–378.
Συγγραφείς: Mahboubeh Valiani, MSc, Elaheh Babaei, Reza Heshmat, Zahra Zare, MSc

Ιστορικό: Η Δυσμηνόρροια ή πόνοι περιόδου είναι μια από τις πιο συχνές διαταραχές που αντιμετωπίζει το 50% των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία.
Δυσμενείς επιπτώσεις των φαρμακευτικών θεραπειών και ποσοστό αποτυχίας τους της τάξης του 20-25%, έχουν οδηγήσει πολλές γυναίκες να αναζητήσουν άλλες συμπληρωματικές και εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας για την πρωτοβάθμια δυσμηνόρροια.
Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο να συγκρίνει και να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας και του Ibuprofen, για τη μείωση της έντασης και της διάρκειας των πόνων περιόδου.

Μέθοδοι: Αυτή ήταν μία οιονεί πειραματική κλινική μελέτη σε 68 φοιτήτριες με πρωτοπαθή δυσμηνόρροια που ζουν σε κοιτώνες του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών του Ισφαχάν. Έγινε απλή τυχαία δειγματοληψία λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια συμπερίληψης και οι φοιτήτριες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες.
Τα άτομα της ομάδας Ρεφλεξολογίας έλαβαν 10 συνεδρίες Ρεφλεξολογίας (διάρκειας 40 λεπτών/συνεδρία) σε δύο διαδοχικούς κύκλους περιόδου.
Τα άτομα της ομάδας Ibuprofen έλαβαν Ibuprofen (400 mg) κάθε οκτώ ώρες για 3 ημέρες κατά τη διάρκεια 3 διαδοχικών κύκλων περιόδου.
Για την εκτίμηση της σοβαρότητας της δυσμηνόρροιας, χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο Standard McGill Pain Questionnaire, η κλίμακα VAS και ο δείκτης διαβάθμισης πόνου (PRI).

Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι οι δύο ομάδες δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά (p> 0,05).
Η μέθοδος της Ρεφλεξολογίας συσχετίστηκε με μεγαλύτερη μείωση της έντασης και της διάρκειας του έμμηνου πόνου σε σύγκριση με τη θεραπεία με Ibuprofen.
Ανεξάρτητα και ζεύγη t-τεστ έδειξαν ότι υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στην ένταση και τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού πόνου – με χρήση VAS και PRI σε καθένα από τους 3 κύκλους μεταξύ των ομάδων Ρεφλεξολογίας και Ibuprofen (p<0.05).

Συμπεράσματα: Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης, η Ρεφλεξολογία υπερέχει του Ibuprofen για τη μείωση της δυσμηνόρροιας και η θεραπευτική δράση της συνεχίστηκε ακόμη και μετά τη διακοπή της παρέμβασης στον τρίτο κύκλο.
Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η Ρεφλεξολογία είναι μια μη επεμβατική, εύκολη και φθηνή τεχνική, φαίνεται ότι μπορεί να αντικαταστήσει αντι-φλεγμονώδη φάρμακα προς αποφυγή των δυσμενών παρενεργειών τους.

Λέξεις Κλειδιά: πρωτογενής δυσμηνόρροια, πόνοι περιόδου, αντι-φλεγμονώδη, ρεφλεξολογία, κλίμακα μέτρησης πόνου McGill

Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά 14562, Εμπορικό Κέντρο ΚΕΡΑΣΙΕΣ, 1ος Όροφος

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

210 80 88 258

email

email

info@clinicalreflexology.gr

Κλείστε Ραντεβού

Κλείστε Ραντεβού