Ρεφλεξολογία για έναρξη και διατήρηση Γαλουχίας

Ρεφλεξολογία για θηλασμό μετά από πρόωρο τοκετό.

Τίτλος: Effectiveness of Reflex Zone Stimulation on initiation and maintenance of Lactation among Lactation Failure Mothers at SMVMCH
Δημοσιεύτηκε: Asian J. Nursing Edu. and Research 5(4): October-December 2015
Συγγραφείς: Dr. R. Danasu Principal, Sri Manakula Vinayagar Nursing College, Puducherry.

Η Αποτελεσματικότητα της Διέγερσης Αντανακλαστικών Ζωνών για την έναρξη και τη συντήρηση της γαλουχίας μεταξύ μητέρων με αποτυχία γαλουχίας.

Ιστορικό της Μελέτης: Ο θηλασμός είναι μια φυσική ανθρώπινη δραστηριότητα. Για να υπάρχει όφελος από το θηλασμό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά αποκλειστικό θηλασμό για τουλάχιστον έξι μήνες ζωής και συμπληρωματικό θηλασμό για τουλάχιστον ένα έτος.

Το 2007, το ποσοστό του θηλασμού μετά από πρόωρο τοκετό ήταν 75%.

Μέχρι την ηλικία των 6 μηνών ήταν 43% και για 12 μήνες ήταν 22,2%.

Προφανώς, περισσότερο από το 50% των μητέρων απέτυχαν να θηλάσουν το μωρό τους επαρκώς και έτσι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποτυχίας της γαλουχίας λόγω στρες, κόπωσης, άγχους, βάσιμων φόβων καθώς επίσης και λόγω αναισθησίας, ισχυρής καταστολής, παράτασης του τοκετού, χειρουργικής επέμβασης, κατακράτησης πλακούντα κλπ.

Στόχος: Έναρξη και συντήρηση της γαλουχίας μεταξύ των μητέρων που είχαν αποτυχία θηλασμού. Στην παρούσα μελέτη, συμμετείχαν 60 μητέρες οι οποίες απέτυχαν να θηλάσουν μετά τον τοκετό. Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η τεχνική “δειγματοληψίας ευκολίας” (Convenience Sampling).
Για να εκτιμηθεί το επίπεδο γαλουχίας πριν και μετά την παρέμβαση, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Modified Breastfeeding Assessment Scale (Τροποποιημένη Κλίμακα Αξιολόγησης Θηλασμού)

Αποτελέσματα: Η παρούσα μελέτη αποκάλυψε ότι, πριν από την αξιολόγηση, όλες οι 60 (100%) μητέρες είχαν ανεπάρκεια γαλουχίας και στην εκ των υστέρων αξιολόγηση, 34 (57%) μητέρες είχαν μέσο επίπεδο γαλουχίας και 26 (43%) μητέρες είχαν επαρκές επίπεδο γαλουχίας.
Ο μέσος όρος πριν την παρέμβαση ήταν 5,3, ενώ μετά την παρέμβαση η μέση βαθμολογία ήταν 19,92.
Η συνολική τιμή του t-test είναι 47,29, η οποία είναι στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του p (p <0,05).

Αυτό δείχνει την αποτελεσματικότητα της διέγερσης των Αντανακλαστικών Ζωνών στην έναρξη και τη διατήρηση της γαλουχίας. Ως εκ τούτου η Αντανακλαστική Ζωνοθεραπεία έχει βρεθεί ότι είναι αποτελεσματική στην έναρξη και τη διατήρηση της γαλουχίας.

Σημείωση: Αντανακλαστική Ζωνοθεραπεία ή Ζωνοθεραπεία είναι η πρώτη ονομασία της μεθόδου που σήμερα είναι γνωστή ως Ρεφλεξολογία και αρκετοί ερευνητές και επαγγελματίες επιλέγουν τη χρήση της αρχικής ονομασίας.

Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά 14562, Εμπορικό Κέντρο ΚΕΡΑΣΙΕΣ, 1ος Όροφος

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

210 80 88 258

email

email

info@clinicalreflexology.gr

Κλείστε Ραντεβού

Κλείστε Ραντεβού