Ρεφλεξολογία σε παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση

Ρεφλεξολογία σε παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση

Τίτλος: Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στη σπαστικότητα και τη λειτουργικότητα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που έλαβαν φυσιοθεραπεία: Τυχαιοποιημένη δοκιμή τριών ομάδων.
Δημοσιεύτηκε: Applied Nursing Research, Volume 36, August 2017, Pages 128-134
Συγγραφείς: Filiz Özkan, Handan Zincir

Σκοπός: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στη σπαστικότητα και τη λειτουργικότητα παιδιών με εγκεφαλική παράλυση που έλαβαν φυσιοθεραπεία.

Μέθοδοι: Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή τριών ομάδων, με τυφλό αξιολογητή.  Η τυχαιοποίηση έγινε με σφραγισμένους και αδιαφανείς φακέλους.
45 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση που εκπαιδεύτηκαν σε Κέντρο Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης εντάχθηκαν σε ομάδα ρεφλεξολογίας, ομάδα εικονικής παρέμβασης και ομάδα ελέγχου. Οι ομάδες ρεφλεξολογίας και εικονικής παρέμβασης έλαβαν 24 συνεδρίες ρεφλεξολογίας, διάρκειας 20 λεπτών η κάθε μία, δύο φορές την εβδομάδα. Στην ομάδα ελέγχου, δεν έγινε καμία παρέμβαση.
Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των συμμετεχόντων πρίν και μετά την υλοποίηση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση Gross Motor Function Measure, Modified Ashworth Scale (MAS)*, Modified Tardieu Scale*, Pediatric Functional Independence Scale, Pediatric Quality of Life Scale (PedsQL) και δημογραφικών δεδομένων.

Αποτελέσματα: Συνολικά 45 παιδιά ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Οι ομάδες ήταν ομοιογενείς κατά την έναρξη.
Στην κλίμακα MAS οι τιμές για τον δεξί γαστροκνήμιο μυ καθώς και τον δεξί και αριστερό πελματιαίο μυ, η διαφορά μεταξύ των ομάδων ήταν σημαντική (p <0,05). Επίσης υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών του δεξιού και αριστερού ποδιού στην κλίμακα Tardieu.
Οι δείκτες V1, V3 για τον δεξί γαστροκνήμιο μυ και V1,V3 για τον πελματιαίο μυ είχαν τιμές p < 0.001
Οι δείκτες 
V1 για τον αριστερό γαστροκνήμιο μυ και V1, V3 για τον πελματιαίο είχαν τιμές p < 0.001

Οι συνολικές βαθμολογίες για την κλίμακα Gross Motor Function Measure, τη θέση καθίσματος, την κλίμακα Pediatric Functional Independence Scale, και τις υποκλίμακες αυτοεξυπηρέτησης και επικοινωνίας ήταν p <0,05. Στην κλίμακα PedsQL δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων (p> 0.05).

Συμπεράσματα: Η Ρεφλεξολογία με φυσιοθεραπεία μείωσε τη σπαστικότητα στα πόδια, βελτίωσε τις μικρές κινητικές λειτουργίες και μείωσε την εξάρτηση, όμως δεν σημειώθηκε αλλαγή της ποιότητας ζωής.

Λέξεις-κλειδιά: παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, σπαστικότητα, λειτουργικότητα, ρεφλεξολογία, παιδιατρική ποιότητα ζωής

Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά 14562, Εμπορικό Κέντρο ΚΕΡΑΣΙΕΣ, 1ος Όροφος

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

210 80 88 258

email

email

info@clinicalreflexology.gr

Κλείστε Ραντεβού

Κλείστε Ραντεβού