Ρεφλεξολογία και Πόνος: Ανάλυση Κόστους – Αποτελεσματικότητας

Ο Πόνος και η αντιμετώπισή του απασχολούν τόσο την ιατρική κοινότητα όσο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Οι αναλύσεις κόστους – αποτελεσματικότητας αποτελούν συχνά τη βάση για λήψη αποφάσεων και στο χώρο της υγείας.
Η Ρεφλεξολογία είναι μια αγωγή για τη διαχείριση του Πόνου και η χρήση της παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση και στη χώρα μας. Ποια είναι όμως η σχέση Κόστους – Αποτελεσματικότητας στη χρήση της Ρεφλεξολογίας για την αντιμετώπιση του πόνου;

Για τον πραγματικό υπολογισμό του «κόστους» της κάθε αγωγής, φαρμακευτικής ή μη, συνυπολογίζονται:

1. Η αποτελεσματικότητα της αγωγής ως προς τα ποσοστά μείωσης του πόνου
2. Ο χρόνος επίτευξης του αποτελέσματος.
3. Η διάρκεια του αποτελέσματος.
4. Οι μη ανεκτές ανεπιθύμητες δράσεις και παρενέργειες και τα αποτελέσματά τους (π.χ. λήψη επιπλέον φαρμάκων για την αντιμετώπιση των παρενεργειών, η διακοπή της θεραπείας που οδηγεί σε μόνιμη αδυναμία του ασθενούς να είναι λειτουργικός.)
5. Η βελτίωση των παραμέτρων που επηρεάζονται από τον πόνο όπως π.χ η λειτουργικότητα του ασθενούς, η ποιότητα της ζωής του, η ψυχική του κατάσταση.
6. Η ασφάλεια του ασθενούς από την αγωγή.
7. Το οικονομικό κόστος της κάθε αγωγής, για τον ασθενή και την οικογένειά του, το οποίο είναι συνάρτηση και της διάρκειας της αγωγής.
8. Το οικονομικό κόστος για τον ασθενή από την ανικανότητα για εργασία.
9. Το κοινωνικό κόστος από την απόσυρση στην οποία οδηγούνται οι ασθενείς με χρόνιο πόνο και τα συνοδά συμπτώματά του.
10. Το οικονομικό κόστος για τους ασφαλιστικούς φορείς

Εξετάζοντας τις διαθέσιμες επιλογές αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου που είναι οι φαρμακολογικές, οι επεμβατικές, οι μη φαρμακολογικές και οι μη επεμβατικές αγωγές, με βάση τα παραπάνω κριτήρια και σύμφωνα με τις ενδείξεις από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με την επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε οξύ και χρόνιο πόνο οδηγούμαστε στις παρακάτω διαπιστώσεις:

1. Η Ρεφλεξολογία είναι αποτελεσματική στη μείωση του πόνου σε ποσοστά αντίστοιχα ή και μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα των φαρμακολογικών αγωγών.
2. Ο χρόνος επίτευξης του αποτελέσματος είναι κατά πολύ μικρότερος από τους αναφερόμενους στα φαρμακευτικά θεραπευτικά πρωτόκολλα
3. Η διάρκεια του αποτελέσματος, μετά την πραγματοποίηση του απαιτούμενου κατά περίπτωση κύκλου θεραπειών είναι ικανοποιητική και οδηγεί στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής του ασθενούς
4. Δεν έχουν καταγραφεί παρενέργειες ή ανεπιθύμητες δράσεις
5. Υπάρχει βελτίωση των λειτουργιών των συστημάτων του οργανισμού και ως εκ τούτου  επηρεάζονται άμεσα και θετικά παράμετροι σχετικοί με την ποιότητα της ζωής του, όπως η λειτουργικότητά του και η ψυχική του κατάσταση, οι οποίες συμπαρασύρουν σε πιο ικανοποιητικό τρόπο ζωής τον ίδιο και την οικογένειά του.
6. Η ασφάλεια του ασθενούς είναι εξασφαλισμένη γιατί η κάθε παρέμβαση με Ρεφλεξολογία βασίζεται σε κλινικές δοκιμές και κλινική εμπειρία από τα οποία δεν προκύπτουν ενδείξεις παρενεργειών.
7. Το συνολικό οικονομικό κόστος της αγωγής είναι μικρότερο από το αθροιζόμενο κόστος των φαρμακολογικών αγωγών τόσο για τον ίδιο τον ασθενή όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία παρά το γεγονός ότι η Ρεφλεξολογία δεν εντάσσεται στις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας μας.
8. Η μείωση του πόνου και η βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού γενικότερα οδηγεί στη επανάκτηση της αξιοπρέπειας και της κοινωνικότητας του ασθενούς με σημαντικά οφέλη για τον ίδιο και την οικογένειά του σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, κ.ά)

Στις περιπτώσεις οξέως πόνου, η εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας είναι επωφελής με δύο τρόπους.
(α) Την άμεση αντιμετώπιση του πόνου, και ως εκ τούτου,
(β) Τη μη μετατροπή του σε χρόνιο πόνο.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Ρεφλεξολογία ως συμπληρωματική αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου είναι επωφελής καθώς μπορεί να μειώσει την ένταση των συμπτωμάτων, να μειώσει τη διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής και να την καταστήσει ακόμα πιο αποτελεσματική σε πιο σύντομο χρόνο, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του πάσχοντος καθώς επιδρά και στη συνολική λειτουργία του οργανισμού και να τον οδηγήσει πιο σύντομα σε πλήρη λειτουργικότητα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία: 

Abbaspoor, Z., Akbari, M., & Najar, S. (2014). Effect of foot and hand massage in post-cesarean section pain control: A randomized control trial. Pain Management Nursing, 15(1), 132–136.

Attias, S., & Schiff, E. (2012). Effectiveness of reflexology in improving perioperative patient centered outcomes: a comparative effectiveness study. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12(Suppl 1), P94.

Attias, S., Sivan, K., Avneri, O., Sagee, A., Ben-Arye, E., Grinberg, O., … Schiff, E. (2018). Analgesic Effects of Reflexology in Patients Undergoing Surgical Procedures: A Randomized Controlled Trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 24(8), 809–815.

Babadi, M., Nazari, F., Safari, R., & Abdoli, S. (2016). The effect of reflexology on pain perception aspects in nurses with chronic low back pain in Isfahan. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 21(5), 487.

Babajani, S., Darzi, H. B., Ebadi, A., Mahmoudi, H., & Nasiri, E. (2014). The effect of foot reflexology massage on the level of pain during chest tube removal after open heart surgery. Iran J Crit Care Nurs., 7(1), 15–22.

Brendstrup, E., & Launsø, L. (1997). HEANDACHE AND REFLEXOLOGICAL TREATMENT. The Council Concerning Alternative Treatment – The National Board of Health – Denmark.

Brown, C. A., & Lido, C. (2008). Reflexology treatment for patients with lower limb amputations and phantom limb pain-An exploratory pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 14(2), 124–131.

Dalal, K., Elanchezhiyan, D., Dey, A. B., Maran, B. V., Srivastava, A., & Tripathi, M. (2010). Efficacy of reflexology in managing chronic pain and difficulty in lower limb movement involving intractable epilepsy. International Conference on Systems in Medicine and Biology, ICSMB 2010 – Proceedings, (1995), 187–192.

Dalal, K., Maran, V. B., Pandey, R. M., & Tripathi, M. (2014). Determination of efficacy of reflexology in managing patients with diabetic neuropathy: A randomized controlled clinical trial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014.

Fleeson, W., Jayawickreme, E., Jones, A. B. A. P., Brown, N. A., Serfass, D. G., Sherman, R. A., … Matyjek-, M. (2017). Impact of pain on society costs the EU up to 441 billion Euros annualy. Journal of Personality and Social Psychology, 1(1), 1188–1197.

Hudson, B. F., Davidson, J., & Whiteley, M. S. (2014). The impact of hand reflexology on pain, anxiety and satisfaction during minimally invasive surgery under local anaesthetic: A randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 52(12), 1789–1797.

Hughes, C. M., Smyth, S., & Lowe-Strong, A. S. (2009). Reflexology for the treatment of pain in people with multiple sclerosis: A double-blind randomised sham-controlled clinical trial. Multiple Sclerosis, 15(11), 1329–1338.

Khan, S., Otter, S., & Springett, K. (2006). The effects of reflexology on foot pain and quality of life in a patient with rheumatoid arthritis: A case report. Foot, 16(2), 112–116.

Khorsand, A., Tadayonfar, M. A.-R., Badiee, S., Aghaee, M. A., Azizi, H., & Baghani, S. (2015). Evaluation of the Effect of Reflexology on Pain Control and Analgesic Consumption After Appendectomy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Kim, J. I., Lee, M. S., Kang, J. W., Choi, D. Y., & Ernst, E. (2010). Reflexology for the symptomatic treatment of breast cancer: A systematic review. Integrative Cancer Therapies, 9(4), 326–330.

Korhan, E. A., Uyar, M., Eyigör, C., Yönt, G. H., & Khorshid, L. (2016). Effects of reflexology on pain in patients with fibromyalgia. Holistic Nursing Practice, 30(6), 351–359.

Lee, J., Han, M., Chung, Y., Kim, J., & Choi, J. (2011). Effects of Foot Reflexology on Fatigue, Sleep and Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Korean Academy of Nursing, 41(6), 821.

Marican, N. D., Hod, R., Wan-arfah, N., & Hassan, A. (2018). Foot Reflexology Therapy for Non-Specific Low Back Pain: A Protocol For a Randomized Controlled Trial. International Journal of Public Health Research, 8(1), 933–938.

Ozturk, R., Sevil, U., Sargin, A., & Yucebilgin, M. S. (2018). The effects of reflexology on anxiety and pain in patients after abdominal hysterectomy: A randomised controlled trial. Complementary Therapies in Medicine, 36(July 2017), 107–112.

Poole, H., Glenn, S., & Murphy, P. (2007). A randomised controlled study of reflexology for the management of chronic low back pain. European Journal of Pain, 11(8), 878–887.

Quinn, F., Hughes, C. M., & Baxter, G. D. (2008). Reflexology in the management of low back pain: A pilot randomised controlled trial. Complementary Therapies in Medicine, 16(1), 3–8.

Samuel, C. A., & Ebenezer, I. S. (2013). Exploratory study on the efficacy of reflexology for pain threshold and tolerance using an ice-pain experiment and sham TENS control. Complementary Therapies in Clinical Practice, 19(2), 57–62.

Shweta, C., Guresh, K., & Kulwant, S. (2006). Reflexology Reduces the Requirement and Quantity of Pain Killers after General Surgery. Reflexology Across America, Spring.

Stephenson, N. L. N. (2003). Using Reflexology for Pain Management. A Review. Journal of Holistic Nursing, (21), 179–191.

Valiani, M., Babaei, E., Heshmat, R., & Zare, Z. (2010). Comparing the effects of reflexology methods and Ibuprofen administration on dysmenorrhea in female students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 15(Suppl 1), 371–378.

Wang, H. L., & Keck, J. F. (2004). Foot and hand massage as an intervention for postoperative pain. Pain Management Nursing, 5(2), 59–65.

Zarchi, A. R., Hosseini, M. A., Khankeh, H. R., & Salman, R. (2016). Evaluation of the effect of reflexology massage on pain severity after abdominal surgery, 5(3), 12–17.

Ιωαννίδου, Γ., & Τσαβδαρή, Δ. (2009). Εναλλακτικές Μορφές Αντιμετώπισης του Πόνου Από τον Νοσηλευτή. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Τμήμα Νοσηλευτικής, .

Σούλια, Β., & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Μη Επεμβατικές και Μη Φαρμακολογικές Μέθοδοι Ανακούφισης του Νευροπαθητικού Πόνου. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 50(2), 147–162.

Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά 14562, Εμπορικό Κέντρο ΚΕΡΑΣΙΕΣ, 1ος Όροφος

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

210 80 88 258

email

email

info@clinicalreflexology.gr

Κλείστε Ραντεβού

Κλείστε Ραντεβού