Ρεφλεξολογία για πόνο μετά από χειρουργείο

Ρεφλεξολογία για Πόνο μετά από χειρουργείο

Τίτλος: Αξιολόγηση της επίδρασης της Ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.
Δημοσιεύτηκε: Medical - Surgical Nursing Journal 2016; 5(3): 12-17. Published online 2016 December 31
Συγγραφείς: Abolfazl Rahimi Zarchi, Mohammad Ali Hosseini, Hamid Reza Khankeh, Reza Salman Roghani, Akbar Biglarian

Ιστορικό: Ο πόνος που προκαλείται από τη χειρουργική επέμβαση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των ασθενών. Ως εκ τούτου, η μείωση του πόνου μέσω της χρήσης μη επεμβατικών και απλών μεθόδων είναι μία από τις νοσηλευτικές προτεραιότητες. Αυτή η μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου στους ασθενείς μετά από χειρουργείο στην κοιλιά.

Μέθοδοι: Αυτή η κλινική δοκιμή διεξήχθη σε 90 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση της κοιλιακής χώρας, στο νοσοκομείο Imam Khomeini Hospital, στην Τεχεράνη, Ιράν, το 2016.

Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνική σκόπιμης δειγματοληψίας και στη συνέχεια καταχωρήθηκαν τυχαία σε 3 ομάδες των 30 ατόμων. 30λεπτη συνεδρία Ρεφλεξολογίας και απλή μάλαξη εφαρμόστηκε από τον ερευνητή στην πρώτη και στη δεύτερη ομάδα, μετά τη μεταφορά των ασθενών στην αίθουσα ανάνηψης. [σ.σ. Η απλή μάλαξη έγινε σε περιοχές του πέλματος άσχετες με τις αντανακλαστικές περιοχές της επέμβασης]

Ο πόνος μετρήθηκε αμέσως, 10 λεπτά και 24 ώρες μετά το την παρέμβαση (30 λεπτά μετά τον προ-έλεγχο) με χρήση της αναλογικής οπτικής κλίμακας (VAS). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την εφαρμογή SPSS 19 με χρήση μονόδρομων και επαναλαμβανόμενων μετρήσεων ANOVA και Chi-square test.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, 24 ώρες μετά την επέμβαση, η ομάδα ρεφλεξολογίας είχε χαμηλότερη μέση τιμή έντασης πόνου (1,9 ± 1,6), σε σύγκριση με την ομάδα της απλής μάλαξης (3,3 ± 1,64) και την ομάδα ελέγχου (3,8 ± 02), (P <0,001).
Η μείωση του πόνου ήταν σημαντική μεταξύ των ομάδων μόνο 10 λεπτά και 24 ώρες μετά την παρέμβαση (Ρ <0,001)

Συμπέρασμα: Όπως έδειξαν τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η ρεφλεξολογία μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο στους ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά.
Δεδομένης της απλής και μη επεμβατικής φύσης αυτής της μεθόδου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του πόνου στους ασθενείς, μαζί με άλλους τρόπους υγειονομικής περίθαλψης.

Reflexology for postoperative pain

Λέξεις Κλειδιά: ρεφλεξολογία, χειρουργική επέμβαση κοιλιάς, μετεγχειρητικός πόνος, πόνος

Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά 14562, Εμπορικό Κέντρο ΚΕΡΑΣΙΕΣ, 1ος Όροφος

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

210 80 88 258

email

email

info@clinicalreflexology.gr

Κλείστε Ραντεβού

Κλείστε Ραντεβού