Σχολή Ρεφλεξολογίας στο Health Studies – integrated

Με τη Ρεφλεξολογία ξεκινά ο νέος εκπαιδευτικός φορέας Health Studies – integrated.

Παρέχει προγράμματα όλων των βαθμίδων σχετικά με τη Ρεφλεξολογία.

  • Επαγγελματική άσκηση της Ρεφλεξολογίας. Διετές πρόγραμμα. Απευθύνεται σε όλους.
  • Ειδίκευση στην Κλινική Ρεφλεξολογία. Μονοετές πρόγραμμα. Απευθύνεται σε Ρεφλεξολόγους.
  • Σεμινάρια συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Απευθύνονται σε Ρεφλεξολόγους.Η Ρεφλεξολογία είναι μια αγωγή για τη φροντίδα της υγείας και συγκαταλέγεται στις Συμπληρωματικές Αγωγές (Complementary Treatments – CT). Η χρήση της από το κοινό παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση και αυτή η αύξηση συμπαρασύρει και την αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με την επίδρασή της σε πολλές κλινικές καταστάσεις, ιδιαίτερα σε χρόνιες παθήσεις και στον πόνο.

Η Ρεφλεξολογία όλο και πιο συχνά εντάσσεται  σε Συστήματα Ενοποιημένης Ιατρικής (Integrative Medicine IM) και Ενοποιημένης Υγείας (Integrative Health).  

Ως Ενοποιημένη Υγεία ορίζεται ο συντονισμένος συνδυασμός Συμπληρωματικών και Συμβατικών αγωγών, με στόχο μια ολιστική και επικεντρωμένη στον ασθενή προσέγγιση της υγειονομικής περίθαλψης και της ευεξίας. Μια τέτοια προσέγγιση περιλαμβάνει τις σωματικές, ψυχικές, συναισθηματικές, λειτουργικές, πνευματικές και κοινωνικές πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Απευθύνεται στη φροντίδα ολόκληρου του οργανισμού και του ατόμου και όχι μόνο ενός συστήματος οργάνων. [National Center for Complementary and Integrative Health]

Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν νέους δρόμους για τις Συμπληρωματικές Αγωγές και για τους ασκούντες αυτές τις αγωγές. Δημιουργούν ταυτόχρονα την ανάγκη και την υποχρέωση επιστημονικής επάρκειας τόσο για την ασφάλεια του ασθενούς όσο για τη δυνατότητα διεπιστημονικής συνεργασίας.

Στη βάση αυτών των εξελίξεων και των απαιτήσεων που αυτές δημιουργούν, ιδρύθηκε ο εκπαιδευτικός φορέας Health Studies – integrated ο οποίος παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στις Συμπληρωματικές Αγωγές, με το πρώτο πρόγραμμα να αφορά τη Ρεφλεξολογία σε όλες τις βαθμίδες.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στη Ρεφλεξολογία του Health Studies – integrated, παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου, ώστε οι απόφοιτοι Ρεφλεξολόγοι να έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις των εξελίξεων σε επιστημονικό, επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η ένταξη των Συμπληρωματικών Αγωγών στα συστήματα ενοποιημένης υγειονομικής περίθαλψης δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για παραγωγή νέας, τεκμηριωμένης γνώσης με τη συμμετοχή και των ασκούντων τις Συμπληρωματικές Αγωγές.

Ο χώρος της εκπαίδευσης, όπως σε κάθε τομέα έτσι και στη Ρεφλεξολογία, είναι θεμελιώδους σημασίας για την παραγωγή νέας γνώσης η οποία οδηγεί σε περαιτέρω τεκμηρίωση.  Στο HSi διαμορφώσαμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο, στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν νέες ιδέες, με στόχο τη διασύνδεση έρευνας και κλινικής πρακτικής και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, με τη συνεργασία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Αναβαθμίζουμε τις σπουδές στη Ρεφλεξολογία σύμφωνα με τις νεώτερες εξελίξεις στη Βιολογία και τις Νευροεπιστήμες ώστε να οδηγήσουν το Ρεφλεξολόγο με ασφάλεια σε επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά των Ρεφλεξολόγων να εισέλθουν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και ανοιχτή αγορά εργασίας, άρτια καταρτισμένοι και ικανοί να αντιμετωπίσουν με επιτυχία, συνέπεια και αξιοπιστία τις απαιτήσεις επαγγέλματος σχετικού με τη φροντίδα της υγείας.

Εκπαιδεύουμε Επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους που θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για διεπιστημονική συνεργασία και διασύνδεση με όλους τους κλάδους των επαγγελματιών υγείας με αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Ρεφλεξολογία έχει διάρκεια 630 ωρών οι οποίες καλύπτονται σε διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών.

Λεπτομέρειες για όλα τα παρεχόμενα προγράμματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Health Studies – integrated

Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά 14562, Εμπορικό Κέντρο ΚΕΡΑΣΙΕΣ, 1ος Όροφος

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

210 80 88 258

email

email

info@clinicalreflexology.gr

Κλείστε Ραντεβού

Κλείστε Ραντεβού