Χειρουργείο Δισκοκήλης: Ρεφλεξολογία για τον πόνο μετά την επέμβαση

Χειρουργείο Δισκοκήλης: Ρεφλεξολογία για τον Πόνο μετά την Επέμβαση

Ιστορικό και στόχοι:
Ένα από τα κοινά προβλήματα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση σε οσφυϊκό δίσκο είναι ο πόνος, γεγονός που οδηγεί σε ανεπιθύμητες συνέπειες σε ορισμένους ασθενείς. Η χρήση αναλγητικών είναι η πιο κοινή παρέμβαση στην ανακούφιση του πόνου, η οποία μπορεί να έχει επιπλοκές για τον ασθενή. Ως εκ τούτου, η χρήση μη φαρμακολογικών μεθόδων ανακούφισης του πόνου, όπως μασάζ ποδιών, χρησιμοποιείται για τη μείωση του πόνου στους ασθενείς.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της Ρεφλεξολογίας στον πόνο των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση οσφυϊκής μοίρας.

Μέθοδοι:
Αυτή η επεμβατική μελέτη διεξήχθη σε 60 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση σε οσφυϊκό δίσκο, το 2017. Οι ασθενείς, μετά την επιλογή, χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες παρέμβασης και ελέγχου.
Η ομάδα παρέμβασης από τη δεύτερη έως την τέταρτη ημέρα μετά τη χειρουργική επέμβαση του οσφυϊκού δίσκου και μετά από τουλάχιστον 4 ώρες από την λήψη του τελευταίου αναλγητικού, δέχτηκε Ρεφλεξολογία  3 συνεδρίες (μία φορά την ημέρα) για 20 λεπτά. Αυτό έγινε από έναν φυσιοθεραπευτή εκπαιδευμένο στη μέθοδο Ρεφλεξολογίας.
Στην ομάδα ελέγχου, συνεχίστηκαν μόνο οι συνήθεις θεραπείες. Επίσης, μία φορά την ημέρα χωρίς να ασκείται πίεση στα προαναφερθέντα σημεία, τα δύο πόδια του ασθενούς έχουν λιπανθεί με παιδικό λάδι που δεν έχει οσμή και δεν έχει χρώμα και δεν έχει αναλγητικό αποτέλεσμα.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ένα δημογραφικό ερωτηματολόγιο και ένα ερωτηματολόγιο του πόνου VAS. Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας λογισμικό SPSS, ANOVA, Chi-square, ανεξάρτητο t-test και ζεύγη t-test.

Αποτελέσματα:
Η μέση ηλικία των ασθενών στην πειραματική ομάδα ήταν 59,43 ± 8,16 έτη στην ηλικιακή κλίμακα 44 έως 77 ετών, η μέση ηλικία της ομάδας ελέγχου ήταν 57,56 ± 9,19 έτη στην ηλικιακή κλίμακα από 39 έως 77 έτη. Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά στην ηλικία, το φύλο και το δείκτη μάζας σώματος (P> 0,05).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και στις δύο ομάδες, η ένταση του πόνου μετά την παρέμβαση, τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη ημέρα, μειώθηκε σημαντικά.
Ωστόσο, ο μέσος όρος στη μείωση της έντασης πόνου στην πειραματική ομάδα ήταν υψηλότερος από την ομάδα ελέγχου (P> 0.001). Η μέση ένταση του πόνου μετά την παρέμβαση στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ημέρα στην πειραματική ομάδα ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την ομάδα ελέγχου (P> 0.001).

Συμπέρασμα:
Τα ευρήματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι η Ρεφλεξολογία  μειώνει σημαντικά την ένταση πόνου των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση οσφυϊκής μοίρας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά για να μειώσει τον πόνο αυτών των ασθενών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ.

Κολοκοτρώνη 10, Κηφισιά 14562, Εμπορικό Κέντρο ΚΕΡΑΣΙΕΣ, 1ος Όροφος

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

210 80 88 258

email

email

info@clinicalreflexology.gr

Κλείστε Ραντεβού

Κλείστε Ραντεβού